Blogg

2 jan. 2018 11:40
Under 2018 kommer jag utveckla verksamheten i Linri AB mot att hjälpa mina kunder med stöd och integration av agila metoder i deras vardag. Att arbeta efter en agil metod handlar om att bryta ned utmaningen i hanterabara delar, att få överblick över varje del av utvecklingsprocessen och att snabbt kunna förändra produkten när förutsättningarna förändras.